tag:
top of page

ดร.โอม

สอนสร้างธุรกิจ

หลังเลิกงาน

Ohm Chusin

Digital Marketing and Productivity Expert

Untitled design.png
  • Facebook

Digital Transformation for Business Owners: Redefining Success in the Digital Age

Data Science for Beginners: From Foundations to Future

Agile Project Management for Business Owners

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทใด มีพื้นฐานความรู้ด้านดิจิทัลหรือไม่ คอร์สนี้จะปูพื้นฐานเรื่อง Digital Transformation และ Digital Mindset รวมถึงเรียนรู้หลักการในเบื้องต้นของเทคโนโลยี

ปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของ Data Science โดยจะแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI, Machine Learning ในเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ พร้อมมีตัวอย่าง case study ในธุรกิจประเภทต่างๆ 

คอร์สนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักการทำงานแบบ Agile และ Scrum Framework โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน รวมถึงมีแนวทางการประยุกต์ใช้การทำงานแบบ Agile และ Scrum ให้เข้ากับธุรกิจของคุณ

OKRs for Entrepreneurs: Navigating Your Business Towards Success

The Young Content Creators

Transform Your Life with the Bullet Journal Method

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณใช้ OKRs (Ojective Key Results) ได้จริงและมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณจะได้คู่มือการตั้ง OKRs ฉบับสมบูรณ์ เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน มีทั้งภาคทฤษฎีและ Workshop เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจพลังของ OKRs

ถ้าคุณเชื่อว่าลูกของคุณ มีความคิดสร้างสรรค์และกำลังมองหาเวทีที่จะแสดงออก "Creativity Unleashed: Content Creation for Kids" เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นก้าวแรกของ Content Creator

คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างระบบการจดที่สามารถช่วยติดตามผลลัพธ์ ตั้งเป้าหมาย และรักษาสมดุลชีวิตในทุกๆด้าน ทั้งสุขภาพกายและใจ ความสัมพันธ์ การงาน งานอดิเรกและการเงิน

Courses

DIGITAL

MARKETING

Courses

PRODUCTIVITY

Ohm Chusin's Image

โอม ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Marketing Director ของบริษัท Bitkub Online มีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดียและด้านการจัดการเวลาและชีวิตการทำงาน (Productivity) มากกว่า 10 ปี 

 

เจ้าของเพจ YouTube “Ohm Chusin”
เจ้าของเพจ ดร.โอม สอนสร้างธุรกิจ หลังเวลาเลิกงาน

  • ผลงานที่ภาคภูมิใจของชีวิต : 

การสร้างแบรนด์และยอดขายให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 แบรนด์
 

  • ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 

- อยู่ในสายการตลาดออนไลน์ในธุรกิจโทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ การเงิน การลงทุน ออนไลน์ แอร์ไลน์และสตาร์ทอัพ
- ใช้ชีวิตการทำงานที่ต่างประทศใน เยอรมัน, ดูไบ, สิงค์โปร์, ญี่ปุ่น,เวียดนาม,กัมพูชา, พม่าและลาว

 

  • ประสบการณ์สอนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับคอร์สเรียน : 

สอนการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และ การจัดการเวลาและชีวิตการทำงาน (Productivity) ให้กับบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 

  • ประวัติการศึกษา :

- Doctorate of Business Administration, SMC University, Zwitzerland

- Master of Business Administration & Engineering HTW Berlin, Germany

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา นาโนวิศวะ (ภาคนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHUSIN

MATEECHAIPONG

bottom of page